fot. Klub 2022

Klub 2022 - trwa nabór wniosków

Do 7 czerwca można składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach rządowego programu Klub. W edycji 2022 pula środków wynosi 65,5 mln zł.


Tradycyjnie dotacje będą przyznawane w dwóch wariantach: do 10 000 zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 000 zł dla wielosekcyjnych. Pieniądze pozyskane w ramach programu można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów szkoleniowych oraz zakup sprzętu sportowego. Środki pozyskane z dotacji muszą być wykorzystane najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 roku.

Kluby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków, gdyż w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów oceny oferty o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym roku realizację projektu powierzyło Krajowemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych (LZS). W województwie łódzkim osobą kontaktową ze strony LZS jest Karolina Kmieć (tel.: 605 230 423), e-mail: karolina.kmiec@lodzkielzs.pl). Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się natomiast na stronie: https://rzadowyprogramklub.pl/.