fot. Klub 2023

Klub 2023 – ruszył nabór wniosków

Do 24 kwietnia można składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach rządowego programu Klub. W edycji 2023 pula środków przeznaczonych na realizację tego projektu wzrosła do 75 mln zł.


Dotacje będą przyznawane w dwóch wariantach: do 10 000 zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 000 zł dla wielosekcyjnych. Pieniądze pozyskane w ramach programu można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego. Środki pozyskane z dotacji muszą być wykorzystane najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 roku.

Kluby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków, gdyż w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów oceny oferty o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizację projektu powierzyło Krajowemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych (LZS). Z operatorem dla województwa łódzkiego można się kontaktować telefonicznie pod numerem: 605 230 423.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się natomiast na stronie: https://rzadowyprogramklub.pl/.