fot. 1x1

Narodowy turniej gry 1x1

Jednym z głównych założeń Polskiego Związku Piłki Nożnej jest zmiana postrzegania szkolenia przez trenerów, działaczy i rodziców. Szkolenie to proces długofalowy, którego celem jest wychowanie i przygotowanie jednostki, zarówno do codziennego życia, jak i gry na wysokim poziomie w piłkę. Kluczem jest tu słowo JEDNOSTKA, dlatego PZPN czyni starania, by takie myślenie przyświecało każdej osobie (z trenerami i nauczycielami na czele) mającej codzienny i realny wpływ na rozwój młodego człowieka.


Chcemy, aby trenerzy pamiętali, że zespół to nie maszynka, której celem jest robienie wyników w rozgrywkach ligowych, a narzędzie do wychowywania ludzi i przyszłych piłkarzy. Dlatego też PZPN wprowadza kolejne projekty mające na celu zmianę myślenia i podejścia do szkolenia. Przypomnijmy:

– wprowadzenie rozgrywek ligowych bez punktacji do kategorii U-11, mającej na celu zdrową rywalizację bez ciśnienia na awanse i spadki ZESPOŁU, a na jak największe postępy MŁODYCH ZAWODNIKÓW i ich rozwój;

– wprowadzenie możliwości gry z młodszymi zawodnikami, piłkarzy o słabszych parametrach fizycznych, co pozwala na dopasowanie procesu szkolenia do możliwości dziecka.

Kolejny pomysł, którego inicjatorem jest wiceprezes ds. szkoleniowych PZPN Maciej Mateńko, to Narodowy Turniej Gry 1x1 o Puchar Prezesa PZPN. Szczegóły projektu zostaną przedstawione podczas tegorocznych konferencji Akademii Grassroots, ale kilka informacji przedstawiamy już poniżej:

► turniej dedykowany będzie dla dziewczynek i chłopców z 4 roczników (kategorie Żak i Orlik);

► na boisku 18x9m dzieci będą rywalizowały w grze 1x1. Czas gry to 4 minuty;

► eliminacje będą kilkuetapowe: klub (obowiązkowe eliminacje), gmina, okręg, powiat, finał wojewódzki, finał krajowy (dla kategorii Orlik) z udziałem 16 zawodników i 16 zawodniczek;

► każdy klub po wewnętrznych eliminacjach będzie mógł wystawić 1 przedstawiciela do kolejnego etapu;

► nagrody rzeczowe otrzymają nie tylko dzieci i ich klub, ale także pierwszy klub, w którym dziecko zaczynało przygodę z piłką;

► dzieci grają w koszulkach klubowych;

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi trenerów na jednostki i tak ważny element sztuki piłkarskiej jak gra 1x1, która szczególnie w pierwszych latach szkolenia powinna odgrywać kluczową rolę.

Jesteśmy przekonani, że dzięki tej idei, poziom zawodników i zawodniczek w tym elemencie wzrośnie, bo mając marzenia trenera, rodziców i samego zawodnika o grze w wielkim finale, trzeba będzie dużo czasu poświęcić na doskonalenie „kiwania”.

Te wszystkie wspomniane działania PZPN, ale także wyjątkowy w skali Europy system skautingowy, Mobilne AMO, Certyfikacja Szkółek Piłkarskich i wszystkie akcje szkoleniowe typu LAMO, ZAMO, JAMO, WAMO, Talent Pro, Talent Future, mają na celu zmianę myślenia o szkoleniu dzieci i młodzieży oraz dbałość o jednostki, tak by nie tylko zwiększał się ich poziom sportowy, ale i żadne talenty nam nie przepadały.

Razem zmieniamy  szkolenie!