fot. Poznaj Polskę na Sportowo

Poznajemy Polskę na sportowo!

Już w czerwcu informowaliśmy o programie "Poznaj Polskę na sportowo". To kolejna odsłona pilotażowego projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki, który tym razem jest realizowany wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Na realizację poszczególnych zadań w ramach tego przedsięwzięcia MEiN przeznaczyło 10 mln zł.


Połowa tej kwoty zostanie wykorzystana na wyjazdy sportowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, trenujących piłkę nożną w klubach zrzeszonych w PZPN. Program Poznaj Polskę na sportowo (PPnS) umożliwia zawodnikom w wieku 6 -19 lat wyjazdy na mecze piłkarskie rundy jesiennej sezonu 2022/2023:

- klubów piłkarskich na poziomie ekstraklasy, I ligi oraz II ligi, ekstraligi kobiet oraz Futsal Ekstraklasy (lista klubów, które przystąpiły do projektu) - oferta dotyczy spotkań ligowych oraz Pucharu Polski;
- reprezentacji Polski (zaproszenia na mecz narodowej kadry seniorów będą dostępne w wyłącznie dla laureatów zorganizowanego przez PZPN konkursu wiedzy o piłce nożnej).

Na każde wydarzenie sportowe znajdujące się na liście systemu informatycznego PPnS kluby biorące udział w projekcie mogą złożyć wniosek o przyznanie biletów dla grupy liczącej od 18 do 45 zawodników oraz 1-3 opiekunów. W rozgrywkach ligowych można aplikować na mecze rozgrywane maksymalnie 300 km od siedziby danego klubu. Ograniczenie to nie dotyczy spotkań z udziałem reprezentacji Polski. Lista dostępnych wydarzeń sportowych może ulegać zmianom w zależności od puli dostępnych biletów. Bieżące informacje dotyczące wejściówek na poszczególne wydarzenia znajdują się w systemie informatycznym PPnS.

Klub wnioskujący o przyznanie biletów może się również ubiegać o przyznanie dofinansowania do wyjazdu w dwóch obszarach:

- pokrycia realnych kosztów poniesionych na opłacenie usługi transportowej;
- pokrycia realnych kosztów poniesionych na zorganizowanie wyjazdu w postaci: kosztów usługi gastronomicznej oraz kosztów wynagrodzeń dla opiekunów grup.

Szczegółowe kwoty dotacji, zasady ich przyznawania oraz rozliczania znajdują się w Regulaminie programu PPnS, który stanowi załącznik do umowy ramowej MEiN z PZPN.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu i wspólne przeżywanie emocji sportowych!

PPnS - najcześciej zadawane pytania

PPnS - instrukcja użytkownika

Zgoda na udział w projekcie PPnS