fot. Amatorska Liga Mini Piłki Nożnej ŁZPN

Regulamin Agentów Piłkarskich

1 października 2023 roku wejdą w życie postanowienia FIFA Football Agent Regulations, zgodnie z którymi usługi agenta piłkarskiego będą mogły świadczyć jedynie osoby, które uzyskają wcześniej odpowiednią licencję wydaną przez FIFA. Ponadto 8 sierpnia Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej uchwalił Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN.


Zmiany wprowadzają silną regulację działalności agentów i mają na celu m.in.:

– podniesienie i ustalenie minimalnych standardów zawodowych i etycznych działalności agenta;

– zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez agentów na rzecz klientów z zachowaniem uczciwych i rozsądnych opłat za usługi, mających jednolite zastosowanie na rynku piłkarskim;

– ograniczanie konfliktów interesów w celu ochrony klientów przed nieetycznym postępowaniem agentów;

– poprawę przejrzystości finansowej i administracyjnej działalności agentów;

– ochronę zawodników, którym brakuje doświadczenia lub informacji związanych z systemem transferów piłkarskich;

– zwiększenie stabilności umów między zawodnikami, trenerami i klubami;

– zapobieganie nadużyciom, przesadnym i spekulacyjnym praktykom.

Podstawowym elementem nowego systemu agentów piłkarskich jest egzamin, którego zaliczenie stanowi bezwzględny warunek uzyskania licencji. Zgodnie z przyjętymi założeniami, egzaminy będą przeprowadzane dwa razy w roku – docelowo raz w roku – w tym samym dniu na całym świecie, a ich organizatorami będą poszczególne federacje. Egzamin przeprowadzany jest w formie elektronicznej – zgłoszeni wcześniej kandydaci, zgromadzeni w miejscu wskazanym przez federację, logują się do dedykowanej platformy FIFA i za jej pośrednictwem odpowiadają na pytania. Każdy kandydat otrzymuje inny zestaw 20 pytań i w ciągu godziny musi odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 16 z nich.

Cały tekst wraz z przydatnymi dokumentami do pobrania jest dostepny na portalu Łączy nas piłka.