fot. Uwaga z tłem

Licencje klubowe na sezony: 2022/2023 i 2023/2024

Komisja do spraw Licencji Klubowych ŁZPN informuje że uruchomiona zostaje procedura licencyjna dla klubów IV Ligi oraz klas niższych ubiegających się o licencje klubowe na sezony 2022/2023 i 2023/2024.


Procedura licencyjna przeprowadzona będzie na podstawie Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne. Wnioski o przyznanie licencji należy złożyć za pośrednictwem formularza znajdującego się tutaj.

Aby prawidłowo wypełnić wniosek licencyjny należy posiadać aktywne konto pocztowe w usłudze gmail. Konto można założyć pod adresem: gmail.com.

Wniosek należy wypełnić w oparciu o Przepisy Licencyjne dla klubów IV Ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne oraz zgodnie z Uchwałą nr XX/5/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

Formularz wniosku jest tak opracowany, iż bez udzielenia odpowiedzi lub załączenia wymaganych dokumentów nie pozwoli na dalsze jego wypełnianie, a w konsekwencji jego złożenie. Dlatego w celu usprawnienia procesu składania wniosku warto wcześniej przygotować n/w dokumenty, które należy załączyć do formularza w trakcie składania wniosku:

- potwierdzenie opłaty licencyjnej (zgodnie z Uchwałą);
- odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta, zawierający następujące informacje: nazwa Wnioskodawcy, siedziba Wnioskodawcy, forma prawna Wnioskodawcy, lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, sposób reprezentacji Wnioskodawcy;
- porozumienie na szkolenie młodzieży z innym podmiotem (zgodnie z wzorem 10.4.2. - Wzór umowy na szkolenie młodzieży);
- protokół weryfikacji boiska;
- licencja trenera;
- umowa użyczenia boiska (o ile wymagane);
- uprawnienia kierownika ds bezpieczeństwa (o ile wymagane);
- uprawnienia spikerów (o ile wymagane).

Załączniki można przesyłać przede wszystkim w formacie: pdf. Dopuszcza się również inne formaty: dokumenty word, open office, jpg, tiff, bmp. Maksymalny rozmiar załączników to 10MB. Załączone dokumenty powinny być czytelne oraz w odpowiedniej jakości umożliwiającej wykonanie wydruku.

Dopuszcza się wykonanie zdjęć załączników. W takim przypadku zdjęcie dokumentu należy wykonać zgodnie z następującymi zasadami: jednolite tło np. blat stołu lub inna gładka, jednobarwna i prawidłowo oświetlona powierzchnia, jakość umożliwiająca wydruk dokumentu.

Komisja wyznaczyła termin składania wniosków do dnia:

• 15 maja 2022 roku dla klubów IV ligowych i klasy okręgowej,

• 31 maja 2022 roku dla pozostałych klubów klasy A i B.

Po przesłaniu wniosku otrzymacie Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku. Dodatkowo załączony w wiadomości link umożliwia poprawienie złożonego już wniosku.

Wniosek o przyznanie licencji

Ustanowienie pełnomocnika Klubu

Oświadczenie dotyczące kryteriów prawnych

Oświadczenie dotyczące kryteium sportowego

Oświdczenie dotyczące kryterium infrastrukturalnego

Oświadczenie dotyczące kryterium personalnego

Oświadczenie dotycząe kryterium finansowego

Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów RODO