fot. RODO Sakowska-Baryła Czaplińska

O co chodzi w RODO?

Stosowanie RODO jest obowiązkiem m.in. wszystkich związków i klubów sportowych. Warto więc przyjrzeć się temu, w jaki sposób wykonujemy przepisy rozporządzenia ogólnego o ochronie danych i czy w ogóle rozumiemy na czym polega ochrona danych osobowych?


Nie chodzi tylko o to, aby posiadać rozliczne dokumenty, które mają wskazywać na to, że wdrożyliśmy RODO. Najważniejsze jest to, czy wiemy, jak faktycznie wygląda system ochrony danych osobowych w naszym związku, klubie sportowym lub drużynie. Powinniśmy wiedzieć, jakich polityk, dokumentów, klauzul, oświadczeń i procedur rzeczywiście potrzebujemy, czy znamy zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO i potrafimy odróżnić, kiedy przetwarzamy dane osobowe a kiedy nie. Powinniśmy też być świadomi praw osób, których dane dotyczą, wiedzieć jak na nie zareagować i jak wykazać, że działamy zgodnie z RODO.

Zachęcamy więc do przeglądu systemu ochrony danych osobowych w związkach i klubach piłkarskich oraz podnoszenia świadomości w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek niejasności i problemów służymy pomocą:

dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny

Magdalena Czaplińska, radca prawny

SBC Info

www.kancelariasbc.pl